aboutus
QC Hồ sơ
Kiểm tra xảy ra trong toàn bộ dòng quy trình. Chúng tôi thực hiện một loạt kiểm tra bao gồm kiểm tra dụng cụ, kiểm tra chấp nhận lô vật liệu, kiểm tra bài viết đầu tiên, kiểm tra trực tuyến 100%, kiểm tra cuối cùng, kiểm tra đi. Các bộ phận kim loại tấm board bảng mạch phụ kiện kim loại được sản xuất bởi chính chúng ta. Các bộ phận tự tạo này đảm bảo chất lượng và hiệu suất tổng thể bao gồm chức năng 、 tiếng ồn 、 tuổi thọ 、 ổn định, v.v.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc